กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มรย.

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คัดเลือกตรง

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกทั่วไป - กลุ่มภาคีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกภาค กศ.บป.

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS

อ่านเพิ่มเติม...

อื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

บัณฑิตศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

งานจัดการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล

รายชื่อนักศึกษา


งานมาตรฐานการศึกษา

ประกาศต่างๆ สป.อว.

ดูเพิ่มเติม...

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง


สป.อว. ชี้แจ้งแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

งานบริหารงานทั่วไป


Go To Top