ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศเดิม


Go To Top