ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทกิจกรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทกิจกรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2559

โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์

http://register.yru.ac.th/registrar/apphome.asp


Go To Top