ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ครั้งที่4 (วาระเวียน) วันที่ 3 เมษายน 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ครั้งที่4 (วาระเวียน) วันที่ 3 เมษายน 2567

IMG

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567 (วาระเวียน)

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 67 เป็นต้นไป


Go To Top