ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน/2566

IMG

ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6-12 เมษายน 2567


Go To Top