ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษและกิจกรรมเด่น เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังนี้

ประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทกิจกรรมเด่น สถานที่สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 11.00 น. หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สอบปฏิบัติ (สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) เวลา 11.00 – 12.00 น. กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union)

โดยผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.45 น.ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567


Go To Top