ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 20 มีนาคม 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 20 มีนาคม 2567

IMG

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2567

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป


Go To Top