ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 4 ตุลาคม 2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 4 ตุลาคม 2566

IMG

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2566

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป


Go To Top