ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

IMG

เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม -18 พฤศจิกายน 2566


Go To Top