ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

กำหนดการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

IMG

กำหนดการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งกำหนดการการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา (On board) มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณใต้สาขา ที่ทำการธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส นักศึกษาสามารถขอรับบัตรได้ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

  • วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 : คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  • วันที่ 4 ตุลาคม 2566 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
  • วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566 : ภาค กศ.บป. ทุกสาขาวิชา, ระดับ
** หากไม่สะดวกตามวันเวลาของคณะตนเอง สามารถรับบัตรได้ในวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ได้ทุกท่าน รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ตามไฟล์ที่แนบ
** หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถไปรับได้ตามวันเวลาที่กำหนด
สามารถค้นหารายชื่อตามรหัสนักศึกษาได้จากลิงค์นี้ bit.ly/3EUzQZo


Go To Top