ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปถ่ายในระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

นักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปถ่ายในระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่

IMG

นักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปถ่ายเพื่อประกอบทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปถ่ายในระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ให้ดำเนินการอัพโหลดเพื่อประกอบทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ให้ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีน้ำเงิน นักศึกษาภาคปกติเครื่องแบบชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป./บัณฑิตศึกษา) ชุดสุภาพ อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดำเนินการให้เสร็จภายใน วันที่ 20 กันยายน 2566 เท่านั้น


Go To Top