ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ยกเลิกวันหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. 1/2566 (2 ก.ค. 66) | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ยกเลิกวันหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. 1/2566 (2 ก.ค. 66)

IMG

ตามปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2566 ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2566 เป็นวันหยุดการเรียนการสอนตรงกับวันอีดดิลอัฏฮา ไปแล้วนั้น เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันอีดดิลอัฏฮา ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
จึงขอประกาศยกเลิกวันหยุดการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2566 ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ


Go To Top