ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน 2565 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน 2565

IMG

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ประจำปีการศึกษา 2565


Go To Top