ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2565 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 2 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566


Go To Top