ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศ กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top