ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 10 พ.ค. 2566 เนื่องจากบางสาขาวิชาจำนวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 ณ กองบริการกาศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top