ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

ตาม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566 เนื่องจากผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามแผนรับ มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาในการรับสมัครจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566


Go To Top