ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566

IMG

ประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11

ด้วยองค์กรนักศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ในห้วงวันดังกล่าว

โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจัดการสอบปลายภาค ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 และ วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566


Go To Top