ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565

IMG

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พ.ย. 2565


Go To Top