ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (กลุ่มภาคีฯ) ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) ผ่านระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
  2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศ฿กษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565


Go To Top