ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ student.mytcas.com จะถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top