ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ “บัณฑิตศึกษา 2564” ตาม QR Code ที่ส่งให้ทาง E-mail ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการชี้แจงรายละเอียดในการเข้าสอบภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
  2. รายละเอียดการทดสอบมีดังต่อไปนี้
วิธีการคัดเลือก หลักสูตร/วิชาที่สอบ วัน และเวลา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สอบข้อเขียน (ออนไลน์) ทุกหลักสูตร/วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 15 พ.ค. 64
เวลา 09.00 – 10.00 น.
ติดตามรายละเอียดผ่านไลน์กลุ่ม “บัณฑิตศึกษา 2564”
หลักสูตร คม. (การบริหารการศึกษา) / วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันที่ 15 พ.ค. 64
เวลา 13.00 – 15.00 น.
http://gg.gg/yrugradentrance
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) หลักสูตร คม. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) วันที่ 15 พ.ค. 64
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ระบบ Zoom Meeting
Topic: การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ SMC-YRU
ลิงค์ : https://us02web.zoom.us/j/ 85146024247?pwd=ckJPY1 B6RFNYR0dLa1QyUks1OThoZz09
Meeting ID: 851 4602 4247
Passcode: 982912
หลักสูตร คม.(การบริหารการศึกษา) วันที่ 16 พ.ค. 64
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ติดตามรายละเอียดผ่านไลน์กลุ่ม “บัณฑิตศึกษา 2564”


Go To Top