ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่ตนเองได้สอบผ่านการคัดเลือก
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรุณาอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกมาตามลำดับแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยของดการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing House) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
  2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://eduservice.yru.ac.th

อนึ่ง สามารถทำการตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกในอีกช่องทางหนึ่งได้จากลิงค์นี้ http://eduservice.yru.ac.th/e-entrance

ข้อควรระวัง ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลในเมนูข้อมูลส่วนตัวของระบบ student.mytcas.com ให้พร้อมก่อนทำการยืนยันสิทธิ์ clearing house (ระบบอาจจะให้ทำการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม)
หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย มิฉนั่นอาจจะมีปัญหาในการยืนยันสิทธิ์วันที่ 10 -11 พ.ค. 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้


Go To Top