ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ การคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 กรณีผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์

IMG

ประกาศ การคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 กรณีผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์

ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามเวลาที่กำหนด แต่ประสงค์ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Form https://bit.ly/helpCH1-64 หรือ QR CODE ท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 7 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่กรอกข้อมูลผ่าน Google Form แล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อในภายหลัง เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในรอบที่ 2


Go To Top