ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 4 Admission2 ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่(รูปแบบออนไลน์) ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entry_online ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2563
 2. อัพโหลดหลักฐานประกอบการรายงานตัว
  • รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) นามสกุลไฟล์ .jpg
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา นามสกุลไฟล์ .pdf
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .pdf
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .pdf
 3. รอการตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัว
 4. พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินการรับรายงานตัว ณ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT
  ภายในวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2563


Go To Top