ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 Admission1 ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่(รูปแบบออนไลน์) ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entry_online ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2563
 2. อัพโหลดหลักฐานประกอบการรายงานตัว
  • รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) นามสกุลไฟล์ .jpg
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา นามสกุลไฟล์ .pdf
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .pdf
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .pdf
 3. รอการตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัว
 4. พิมพ์ใบชำระเงินการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นำไปจ่าย ณ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT
  ภายในวันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2563


Go To Top