ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบรับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเมนูข้อมูลผู้สมัคร หากมีข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางแชท facebook.com/YRUadmission ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562
  2. เข้าระบบ tcas62 เพื่อยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่าน mytcas.com ภายในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  4. รายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562


Go To Top