ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

IMG

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมส์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top