ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

IMG

ผู้ผ่านการคัดเลือก โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัตรประชาชน, E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ก่อนการลงทะเบียนระบบ TCAS (หากมีข้อผิดพลาดโปรดติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน โทร 073-299612 หรือแฟนเพจ www.facebook.com/YRUadmission
  2. เข้ายืนยันสิทธิ์(Clearing House) ในระบบ TCAS ที่ mytcas.com ตั่งแต่วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


Go To Top