ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/1 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561


Go To Top