ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561

IMG

มีการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารแนะนำ การสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

  • เพิ่มสาขาวิชาใหม่
  • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ Click!!!


Go To Top