ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

การสมัคร
ทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ทปอ. tcas.cupt.net

รายละเอียดและคุณสมบัติ
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทปอ. ค้นหาข้อมูล


Go To Top