ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกรอบที่2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้ผ่านการคัดเลือก โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้ารับรหัสผ่านสำหรับการเคลียร์ริ่งเฮาส์ ผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/apply (รหัสผ่านสามารถดูได้ประมาณวันที่ 29 เม.ย - 2 พ.ค. 61)
  2. เข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ tcas.cupt.net
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


Go To Top