ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือก รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา 2561

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือก รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 เมษายน เวลา 09.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน
  • ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT, 9วิชาสามัญ
  • แฟ้มสะสมผลงาน(ถ้ามี)


Go To Top