ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ทั่วไป ในการคัดเลือก รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา 2561

IMG

ดำเนินกา่รสอบในวันที่ 9 เมษายน เวลา 09.00 - 11.00น. ห้อง 20-905 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top