ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ porfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio
  2. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing House) ที่เว็บไซต์ tcas.cupt.net ภายในวันที่ 19-22 มีนาคม 2560
  3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560
  4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top