ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
รอบที่ 1/2

  1. ไม่เคยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 ครั้งที่ 1
  2. กรอกใบสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
  3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  4. ค่าสมัคร 300 บาท พิมพ์ใบชำระเงินในระบบรับสมัคร ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  5. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561
  6. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของทปอ. ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
  7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio


Go To Top