ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 1) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้กรอกประวัติ เพื่อใช้สำหรับรายงานตัวที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/?name=entrance&file=entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง

ายงานตัวในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.00 -15.30 น. ณ ห้องกระจก ใต้หอประชุมหลังใหญ่ (สถานที่รับสมัครเดิม)

หากมีข้อสงสัย โทร 073-299612


Go To Top