ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมรอบที่ 1

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมรอบที่ 1

สามารถ download ใบสมัครฟรีทาง http://eduservice.yru.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2559 และ รับสมัครวันที่ 16 - 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top