ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา (สพม.15) (สาขาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา (สพม.15) (สาขาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา (สพม.15) (สาขาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม 2559   เวลา 09.00 -16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top