ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (เพิ่มเติมรอบ 3) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (เพิ่มเติมรอบ 3)

IMG

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีการศึกษา  2558 (เพิ่มเติมรอบ 3)   และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในวันที่  13  กรกฎาคม  2558  เวลา 09.00-11.30  และ 13.00-15.30 น.  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังประกาศ  ให้บันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบตามลิงค์

http://eduservice.yru.ac.th/index.php­name=news&file=chkentrancesedit

 


Go To Top