ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 24 เมษายน 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 24 เมษายน 2567

IMG

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนเมษายน 2567

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


Go To Top