ทำเนียบบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต


รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

[email protected]

เบอร์ภายใน 10004

×
Go To Top