ทำเนียบบุคลากร

งานมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13400

นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13400

นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15001

ดร.นิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15002

×
Go To Top