ทำเนียบบุคลากร

งานจัดการศึกษา


นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15003

นางเรณู สงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13200

นางสาวบงกชกร แซ่เซ่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13200

นางสาวอามีเนาะ ดีแม

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13100

×
Go To Top