ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ผู้ผ่านกาคัดเลือก ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง โดยทำสัญญาจ้างในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top