ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการเข้ากลุ่มไลน์ "สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยสอน 2564" ตาม QR Code ที่ส่งให้ไปทางอีเมล ที่ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2564 และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา ผู้ใดที่ไม่เข้ากลุ่มไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 พ.ค. 2564


Go To Top