ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ประจำปีการศึกษา 2563


Go To Top