ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ลดค่าเทอม, ขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 และ 1/2564

IMG

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา และขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


Go To Top