ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top